Vacature

Toetsleider in het basisonderwijs

In het komende voorjaar 2022 gaan meerdere landelijke peilingen in het basisonderwijs van start. Deze peilingen richten zich op het onderwijs in rekenen en natuuronderwijs: TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde en op onderwijs in Digitale Geletterdheid (Peil.Digitale geletterdheid). TIMSS richt zich op het reguliere basisonderwijs (groep 6). Peil.Rekenen-Wiskunde en Peil.Digitale Geletterdheid op groep 8 in het reguliere basisonderwijs en schoolverlaters in het laatste jaar van het speciaal (basis)onderwijs. Leerlingen krijgen een digitale toets.

Wij zijn op zoek naar student-assistenten die in de periode van januari t/m juni deze toetsen willen afnemen en nakijken. Dit betekent de afname van toetsen in groep 6 en 8 op basisscholen door het hele land, en het nakijken van toetsen. Voor beide krijg je een training. Een rijbewijs is een pre, je moet het leuk vinden om voor een klas te staan en minimaal 12 uur per week beschikbaar zijn (flexibel in te vullen). Meer inhoudelijke informatie is te vinden op: www.timss-en-peil.nl en www.peildg.nl.

Met vragen kun je terecht bij Maaike Heitink (m.c.heitink@utwente.nl) en Nathalie Maassen (n.a.m.maassen@utwente.nl). Mocht je geïnteresseerd zijn in deze baan, dan ontvangen wij graag een CV op deze emailadressen.